ԱԻՆ-ը շտապ զգո ւշացնում է բոլոր քաղաքացիներին. հայտարարությունԱԻՆ-ը շտապ զգո ւշացնում է բոլոր քաղաքացիներին. հայտարարություն

Քաղաքականություն

ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Փրկարար ծառայության Արարատի մարզային փրկարարական վարչությունը տեղեկացնում է, որ մարտի 31-ին՝ ժամը 13:00-14:00-ն ընկած ժամանակահատվածում Արարատի մարզի Վերին Դվին համայնքում կփորձարկվի նոր էլեկտրական շչակը: «Բնակիչներին խնդրում ենք չանհանգստանալ և խու ճապի չմատնվել»,- ասված է հայտարարության մեջ:

ՀՀ Արտ ակարգ իրավիճ ակների նախար արության Փրկ արար ծառայությ ան Արարա տի մարզա յին փրկա րարական վարչությու նը տեղեկացնում է, որ մարտի 31-ին՝ ժամը 13:00-14:00-ն ընկած ժամանակահատվածում Արարատի մարզի Վե ին Դվին համա յնքում կփ որձարկվի նոր էլեկտրական շչակը:

«Բն ակիչներին խնդ րում ենք չան հանգստանալ և խուճա պի չմ ատնվել»,- ասված է հ այտարարության մեջ: «Բն ակիչներին խնդ րում ենք չան հանգստանալ և խուճա պի չմ ատնվել»,- ասված է հ այտարարության մեջ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.